Al een paar jaar een groot succes; Het Normaalcafé. Een gezellige warme tent waar de Normaal-platen de hele avond rondjes draaien. Van hits om écht op te brekken tot de minder bekende ‘ballads’ waar de haren van overeind gaan staan. Niet heel groot, maar daarom des te gezelliger. Verzoekjes zijn welkom!

Leave a Comment