Hieronder een aantal huisregels waarop wij de bezoekers graag willen attenderen.

  • Toegang onder voorbehoud.
  • Geldige legitimatie verplicht.
  • Toegang op eigen risico.
  • Voor bezoekers onder de 18 jaar is het niet toegestaan alcohol te nuttigen
  • Geen plastic mee naar buiten nemen.
  • Bezoekers dienen altijd aanwijzingen, opgedragen door vrijwilligers of bestuursleden, op te volgen.
  • Schade aan of op het terrein van Flophouse, aangericht door een bezoeker, wordt in rekening gebracht aan desbetreffende bezoeker.
  • Tijdens het festival worden foto’s en video opnames gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden. Een ieder die een door J.J.C. Flophouse georganiseerd evenement bezoekt, gaat hiermee akkoord.
  • Vrijwilligers en bestuursleden van Flophouse zijn te allen tijde bevoegd om iemand de toegang tot het hele terrein te weigeren.
  • In zaken hierboven niet genoemd beslist het bestuur van Flophouse.

Høken is Normaal!